Covid-19

För att så gott det går skydda dig och mig från smitta, så använder jag alltid

  • Munskydd
  • Gummi/latex handskar
  • Jag spritar handskarna och all utrustning innan jag går in ditt hem/din lokal.

När dagen är slut och jag lämnar Ert hem eller lokal, så sätter jag munskyddet och gummihandskarna i en tät plastpåse som jag slänger när jag kommer hem. Alla övrig utrustning spritas, så att den är redo för nästa fotografering.
För att hålla smittan borta från min utrustning och mitt hem, så görs detta innan jag sätter mig i bilen och åker hem.

Jag är numera trippelvaccinerad och restriktionerna är borttagna. Men jag kommer följa dessa rutiner tillsvidare.